Chakra

Ordet Chakra är sanskrit och det betyder ”hjul” , Det menas att det är en skärningspunkt där sinne och kropp möts.

En chakra kan även kallas för lotus,som symboliserar blomblad som slår ut,och det används som metafor för ett chakra som öppnar sig.

Chakran är öppningar mellan olika dimensioner. Man kan beskriva dem som centra där en dimensions aktivitet, som känslor och tankar,kopplas ihop och påverkar en annan dimension,som våra fysiska kroppar.

Detta samspel integrerar i vårt samspel med andra och påverkar då ännu fler dimensioner och våra aktivitet i den yttre världen.

ex. i första chakrat kan vi känna rädsla,det påverkar vår kropp på olika sätt.

Vi får fjärilar i magen , vi andas fortare, vår röst och händer kan skaka lite. Dessa fysiska uttryck, avslöjar vår brist på självförtroende och kan leda att andra människor  behandlar oss på ett negativ sätt.Denna rädsla kan ha sina rötter  i en ouppklarad händelse i vår barndom och kan försätta styra våra beteendemönster.

2017 01 12  Minoo

Chakra tavlor av Max Herranen

 

Chakra Nummer Ett

Rotchakra är det enda chakra som är vänt ner mot jorden,varifrån det tar upp  och omformar subtila energier.

Vi är beroende av närhet till naturen för vår hälsa. Att promenera i det fria är inte bara god motion.

Det ger också möjlighet till att få fysisk  ” jordkontakt” under fötter.

Rotchakrat  är grunden för fysisk emotionell och mental hälsa

 

Symboler och motsvarigheter

Namn på sanskrit: Muladhara

Betydelse: Rotstöd

Plats : Perineum, ryggslutet,  vid svanskotan

Element: Jord

Funktion: Överlevnad, Jordning

Inre tillstånd: stillhet, säkerhet, stabilitet

rättighet: Rätt att vara här, rätt att besitta

Yttre utryck: Solid

Körtlar: Binjurar

andra kroppsdelar: Ben ,fötter ben , tjocktarm

Färg : Röd

Sinne : Lukt

Livsmedel: Protein, Kött

Huvudsaklig operativ kraft : Tyngdlagen

Motsvarande verb : Jag har

Örter för rökelse : Ceder

2017 01 17

 

Chakra tavla : Max Herranen

Chakra nr tre

Det tredje chakrat är vår kraftcentrum. Eldchakrat också kallat. Det står för kraft,vilja, styrka och självkänsla. Intensiva känslor av olika slag.

Tredje chakrat fungerar vårt personliga brännsleförråd. Här lagras den livsenergi- prana- som vi tar upp ur mat och dryck, ur luften när

vi andas och på andra sätt.

Prana är det som genomsyrar och är grunden för all liv.

rubbningar i detta flöde anses enlig det österländska synsättet vara roten till all sjukdom.

 

Namn på sanskrit: Manipura

Betydelse :  Glänsande ädelsten

Plats : Navel till Solar plexus

Element : Eld

Funktion : Vilja kraft , självsäkerhet

Inre tillstånd : Skratt ,Glädje ilska

Körtlar : Bukspottkörtel

Andra kroppsdelar : Matsmättning ,Muskler

Färg : Gul

Livsmedel : Stärkelse

Örter : Sandelträ

Sinne : Syn

Chakra nr 3

Chakra nr fyra

Står för kärlek, medkänsla,förlåtelse. Upplevelse av gemenskap, även känslan av närhet till naturen hör hit. Ju öppnare hjärtat är desto strörre gemenskap och mer accepterande upplever du med andra.

det är i fjärde chakrat  som det mänsliga medvetandet sträcker sig bortom självcentreringen ,in i vidgad medvetenhet av gemenskap med den övriga världen.

Energin i det öppna hjärtchakrat flödar på så sätt som sträcker sig bortom den personliga överlevnaden i riktning mot ovillkorlig kärlek, medkänsla och omtanke gentemot allt levande.

 Namn på sanskrit : Anahata

Betydelse : Oslayttre tillstånd : Gasform

Funktion : Kärlek

Inre tillstånd : Medkännsla , kärlek

Körtlar : Tymuskörtel (bräss)

Andra kroppsdelar : Lungor, hjärta, hjärtsäck , armar, händer

Färg : Grön

Motsvarande verb : Jag älskar

Sinne : Kännsel

Örtel : Lavendel , jasmin

chakra nr 4
Chakra nr 4 tavla av Max Herranen

g

en

Plats : Hjärtat

Element : Luft

Chakra nr fem

Det första av de högre chakran är associerat med kommunikation, vibration, självuttryck och verbal kreativitet.

det är på detta plan av vår medvetenhet som vi skapar,kontrollerar, och överför kommunikation.

En av halschakrats grundläggande uppgift handlar dock om att låta oss upptäcka den fundamentala och ursprungliga kraften i sann komunikation.

I beginnelsen var ordet. Ord är ljud. Ljud är vibration. Vibration är osynlig energi. Denna energi påverkar materian och den påverkar vår medvetenhet sedan tusentals år tillbaka finns övningar kopplade till en väl etablerad ljudfilosofi i österlandet : Mantrayoga kunskap om ljud.

Mantra ,de heliga, magiska ljud som används i meditation och sång är en av yogans älsta och allra mest grundläggande komponenter.

Mantra yoga är en metod att styra och reglera sinnet, och förändra tankemönster och känslor, för att skapa en djupare balans i sinnet.

 

Namn på sanskrit: Visuddha

Betydelse : Rening

Element : Ljud

Funktion : Kommunikation , kreativitet

Inre tillstånd : Syntes av ideer till symboler

Yttre uttryck : Vibration

Körtlar : Sköldkörtel , bisköldkörtel

Andra kroppsdelar : Nacke axlar,

Färg : Klarblå

Sinne : Hörsel

Livsmedel : Frukter

Motsvarande verb : Jag talar

Huvudsaklig operativ kraft : Resonans

Chakra nr 5 Tavla av
Max Herranen

Chakra nr sex

Chakra nr sex

6e Chakra

När du väcker och öppnar tredje ögat tar du ännu ett viktigt steg på vägen mot ökat medvetande. Det sägs yogiskt att det medvetande som skapas här ger en direkontakt med din inre lärare, din inre visdomskälla bortom det begränsade själ

 

 

 

 

yoga i akersberga

Namn på sanskrit : Ajna

Betydelse : att uppfatta , att ta befälet

Plats : Mitten i pannan strax ovanför ögonen

Elementet : Ljus

Huvudsaklig form : Bild

Funktion : Syn intuition

Körtel : Tallkottkörteln

Andra kroppsdelar : Ögonen

Färg : Indigo

Chakra tavla
Chakra nr 6 tavla av
Max Herranen

Chakra nr Sju

Sjunde chakrat

Är enlig yogan sätet för själen.den viktigaste kvaliteten här har enlig yogan att göra med att överlämna sig, att ödmjukt böja sig inför det oändliga.

Alla chakran måste vara i balans för att en person ska kunna fungera ödmjuk i sitt kronchakra.

Nyckeln till visdom i kronchakrat är just förståelsen för behovet av en genomgripande harmonisk balans i alla de andra chakrana tillsammans.

Inom yogan associerar man uppvaknandet i sjunde chakrat med ljudet av en GONG .

Det sägs ju att i begynnelsen var ordet. Vissa yogis säger att  ur Gongen kommer alla ljud och alla ord.

Namn på sanskrit : Sahasrara

Betydelse : tusenfalt

Plats : Hjässan

Element : Tanke

Uttryck  : Information

Personlig funktion . Förståelse

Psykisk status : Lycka

Körtel : Hypofys

Andra kroppsdelar : Hjärnbarken , centrala nervsystemet

Färg : Violett

Motsvarande verb : Att veta

Örter : Lotusblomma

yoga i akersberga

Chaka nr 7
Chakra nr 7 Tavla av
Max Herranen

Chakra Nummer Ett

Rotchakra är det enda chakra som är vänt ner mot jorden,varifrån det tar upp  och omformar subtila energier.

Vi är beroende av närhet till naturen för vår hälsa. Att promenera i det fria är inte bara god motion.

Det ger också möjlighet till att få fysisk  ” jordkontakt” under fötter.

Rotchakrat  är grunden för fysisk emotionell och mental hälsa

 

Symboler och motsvarigheter

Namn på sanskrit: Muladhara

Betydelse: Rotstöd

Plats : Perineum, ryggslutet,  vid svanskotan

Element: Jord

Funktion: Överlevnad, Jordning

Inre tillstånd: stillhet, säkerhet, stabilitet

rättighet: Rätt att vara här, rätt att besitta

Yttre utryck: Solid

Körtlar: Binjurar

andra kroppsdelar: Ben ,fötter , tjocktarm

Färg : Röd

Sinne : Lukt

Livsmedel: Protein, Kött

Huvudsaklig operativ kraft : Tyngdlagen

Motsvarande verb : Jag har

Örter för rökelse : Ceder

2017 01 17

Chakra tavla av Max Herranen

Chakra

Ordet Chakra är sanskrit och det betyder ”hjul” , Det menas att det är en skärningspunkt där sinne och kropp möts.

En chakra kan även kallas för lotos,som symboliserar blomblad som slår ut,och det används som metafor för ett chakra som öppnar sig.

Chakran är öppningar mellan olika dimentioner. Man kan beskriva dem som centra där en dimensions aktivitet, som kännslor och tankar,kopplasihop och påverkar en annan dimension,som våra fysiska kroppar.

Detta samspel integrerar i vårt samspel med andra och påverkar då ännu fler dimensioner och våra aktivitet i den yttre världen.

ex. i första chakrat kan vi känna rädsla,det påverkar vår kropp på olika sätt.

Vi får fjärilar i magen , vi andas fortare, vår röst och händer kan skaka lite. Dessa fysiska uttryck, avslöjar vår brist på självförtroende och kan leda att andra människor  behandlar oss på ett negativ sätt.Denna rädsla kan ha sina rötter  i en ouppklarad händelse i vår barndom och kan forsätta styra våra beteendemönster.

2017 01 12  Minoo