Chakra

Ordet Chakra är sanskrit och det betyder ”hjul” , Det menas att det är en skärningspunkt där sinne och kropp möts.

En chakra kan även kallas för lotos,som symboliserar blomblad som slår ut,och det används som metafor för ett chakra som öppnar sig.

Chakran är öppningar mellan olika dimentioner. Man kan beskriva dem som centra där en dimensions aktivitet, som kännslor och tankar,kopplasihop och påverkar en annan dimension,som våra fysiska kroppar.

Detta samspel integrerar i vårt samspel med andra och påverkar då ännu fler dimensioner och våra aktivitet i den yttre världen.

ex. i första chakrat kan vi känna rädsla,det påverkar vår kropp på olika sätt.

Vi får fjärilar i magen , vi andas fortare, vår röst och händer kan skaka lite. Dessa fysiska uttryck, avslöjar vår brist på självförtroende och kan leda att andra människor  behandlar oss på ett negativ sätt.Denna rädsla kan ha sina rötter  i en ouppklarad händelse i vår barndom och kan forsätta styra våra beteendemönster.

2017 01 12  Minoo

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *