Chakra Nummer Ett

Rotchakra är det enda chakra som är vänt ner mot jorden,varifrån det tar upp  och omformar subtila energier.

Vi är beroende av närhet till naturen för vår hälsa. Att promenera i det fria är inte bara god motion.

Det ger också möjlighet till att få fysisk  ” jordkontakt” under fötter.

Rotchakrat  är grunden för fysisk emotionell och mental hälsa

 

Symboler och motsvarigheter

Namn på sanskrit: Muladhara

Betydelse: Rotstöd

Plats : Perineum, ryggslutet,  vid svanskotan

Element: Jord

Funktion: Överlevnad, Jordning

Inre tillstånd: stillhet, säkerhet, stabilitet

rättighet: Rätt att vara här, rätt att besitta

Yttre utryck: Solid

Körtlar: Binjurar

andra kroppsdelar: Ben ,fötter ben , tjocktarm

Färg : Röd

Sinne : Lukt

Livsmedel: Protein, Kött

Huvudsaklig operativ kraft : Tyngdlagen

Motsvarande verb : Jag har

Örter för rökelse : Ceder

2017 01 17

 

Chakra tavla : Max Herranen

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *