YOGISK SESSION / Hälsoanalys

YOGISK SESSION-HÄLSOANALYS

En enskild Yogaterapisession innebär att du berättar om dina specifika besvär, du får en sammanställning av hur yogan ser på dessa, ett träningsprogram anpassat efter dina behov, samt ett uppföljningsamtal ett återbesök 4-6 veckor senare.

Medicinsk yoga/ MediYoga är en terapeutisk yoga form som utgår från den klassiska kundalini yogan, en mycket gammal yogaform med ursprung i norra Indien och Tibet med rötter i den tantriska traditionen. In i kundaliniyogan har IMY (institutet för medicinsk yoga) vävt grundläggande aspekter från Ayurveda, den mångtusenåriga indiska läkekonsten och komponenter från TKM (Den traditionella kinesiska medicinen). Medicinsk yoga innefattar ett hundratal olika typer av pass och meditationer.

Medicinsk yoga/ MediYoga är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vis rehabilitering för grupper med olika behov t.ex astmatiker, utbrända,olika former av ryggproblem, hjärt problem, sömnstörningar, ätstörningar, parkinsons, migrän med flera. Samtidigt skräddarsys den enskildes unika specifika behov. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup direkt och energimässig balans på alla plan.

Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade, kroniskt sjuka personer kan dela i utövande av medicinsk yoga/mediyoga. Yogisk terapi är konsten att komma i kontakt med vår djupa inre läkekraft som helar oss i grunden.

OBS: Denna information som är baserad på uråldrig kunskap skall dock inte användas som ersättning för annan medicinsk behandling, utan enbart som råd och tips vilka i bästa fall kan fungera som ett komplement till modern medicinsk behandling.

Enskild session varar i ca 1 tim 30 min. Bokning av enskilda sessioner se ”kontakt/bokning”

Pris: 700:-  Återbesök 350:-


 

Ayurvedisk Hälsoanalys

Ayurveda betyder ”kunskap om livet”. Enligt Ayurveda består människan av olika doshor (energitillstånd). Vanligtvis präglas vi av någon av de tre doshorna vata, pita eller kapha.
Enligt ayurveda är maten vi äter medicin för vår kropp och själ. Det är genom maten vår kropp
får bränsle och näring för att den ska fungera optimalt och den mat vi äter påverkar också våra känslor och tankar. Att verkligen ta sig tid att göra maten god, näringsrik och balanserad är att skapa förutsättningar för hälsa och balans.

Inom Ayurveda arbetar man i första hand med långsiktiga livsstilsförändringar utan negativa biverkningar.

Pris: 350:-
När du har års/terminskort ingår en Ayurvedisk hälsoanalys för endast 100:-

Vi tittar på vilken människotyp du är och vilken mat som passar just dig och hur du kan komma i bättre balans.