Meridiansystemet

Alla funktioner och organ i kroppen länkas samman av energikanaler där Cki flödar .

De här energikanalerna kallas meridian inom den orientaliska medicinen , och nadis i den yogiska terminologin. subtila energikanaler som sägs gå dels i kroppen där de sammanbinder olika inre organ, dels alldeles under huden.

alla desa meridianer hänger samman i ett stort gemensamt system där energi , chi flödar fram till kroppens olika delar, genom sinnet och in i själen. När du har en fritt flöde av chi i ditt system  mår du bra på alla sätt.

De klassiska kinesiska texterna talar om total 59 meridianer. I praktiska sammanhang, tex inom akupunkturen så är det endast 14 av dem som används. 12 huvudmeridianer i sex par och två extra meridianer ; yin och yang

Hela det kinesiska synsättet gällande harmoni i kropp och själ baserar sig på iden om yin & yang.

Yin och Yang är de två beståndsdelar som allting i universum är uppbyggt av.

De två polariserade krafterna som alltid existerar sida vid sida och i viss mån även i varandra.

Det är motsatta och samtidigt samverkande krafter.

Vi har alla yin och yang i oss, och de kan inte existera utan varandra. Även om yang verkar dominera väldigt mycket, ibland så finns det alltid en droppe yin med.

Lungmeridian , Tjocktarmeridian, Mjältemeridian, Magmeridian, Hjärtmeridian, Tunntarmsmeridian,

Njurmeridian, Urinblåsemeridian, Hjärtsäckmeridian, Trippelvärmarmeridian, Levermeridian, Gallblåsemeridian,

Yinmeridian, Yangmeridian.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *