Yogiska Andningstekniker och Ayurveda

Yogiska Andningstekniker och Ayurveda

Andning är en barometer som visar energinivån i ditt liv. Den är grunden för din medvetenhet.

Att använda andningen som redskap för sin personliga utveckling har en lång och omfattande teradition inom yogan.

som utövare av yoga behöver du odla en ökade medvetenhet om din andning. Att andas korrekt innebär träning, träning , och åter träning.

Andning har två aspekter:

♥  dels andas du in luft (ca 20%) , kväve (80%) , och koldioxid ( ca 0.04%)

♥  Dels tillför du prana- livsenergi- till kroppen och till sinnet.

Den kvantitet, den kvalitet och den cirkulation du åstadkommer med dessa båda aspekter av din andning skapar grunden för den energi , den vitalitet och kreativitet och den balans som genomsyrar ditt liv.

För att på bästa sätt åstadkomma detta behöver du lära dig att behärska grunderna i den yogiska andningen.

Känslomässiga och kroppsliga tillstånd

kan förändras

genom att man ändrar 

andningsmönstret

-Wilhelm Reich-