Vår livsstil skapar obalanser

Vår livsstil skapar obalanser

Många av de problem som västerläningar lider av faktiskt beror på att vi inte följer naturens växlingar.

På samma sätt lysnar vi inte heller till våra individuella behov under olika perioder av livet, utan följer de värderingar som råder i vårt samhälle , när det gäller hur man ska leva och vad man ska göra.

Att vi lever på detta sätt påverkar oss olika, beroende på vilken kroppstyp vi har.

Vi får olika psykologiska och emotionella reaktioner och olika fysiska besvär som ett resultat av att vi lever lite vid sidan av hur vi borde.

Stress är ett problem för nästan alla människor i Sverige idag!

Antingen är man själv stressad, eller också lever man med en stressad person, partner, barn..

Men stress ger olika reaktioner hos olika kroppstyper.

En Vata dominerad person blir i första hand orolig. Hon börjar sova dåligt och ligger och grubblar över hur hon ska klara den kommande dagens utmaningar.

Hon blir nedstämd av att hon känner sig otillräcklig och får så småningom ofta tarmproblem som resultar av stress.

Tarmen är kännsligt organ hos Vata personer.