Medicinsk Yoga / Mediyoga

Medicinsk Yoga / Mediyoga

Yoga som metod innehåller element som tar sig an problemen på alla olika nivåer.

Här finns fysiska övningar (ställningar och rörelse) som stärker och slappnar av muskulaturen, masserar hormonkörtlar och andra inre organ.

Här finns andningsövningar som lugnar ner och fördjupar andhämtningen, fyller på energi i systemet och balanserar det autonoma nervsystemet.

Här finns meditation och avspänningstekniker som lugnar och balanserar sinnet (tanke och kännsla)

Och verkar ända in i själen.

Varje enskild moment i Yogan förstärker varandra och påverkar helheten – Kropp och sinne.

Man kan säga att detta är essensen i det yogiska terapin, som verkar både  FÖREBYGGANDE och BOTANDE.

Yogisk terapi

Är konsten att komma i kontakt med vår djupa inre läkekraft, som helar oss i grunden.

Det handlar om att påverka , förändra och lösa upp mönster och attityder inom oss själva som stoppar och förhindrar helandeprocessen.

Processen invålverar rening av kropp och sinne , den handlar om att utveckla nya attityder , om att ta fasta på sådant som är positivt och produktivt i våra liv

 

Enlig traditionell orientalisk medicin och filosofi  är allting i naturen varierande , manifesterande form av energi.

Det som känns stabilt och hårt som en sten eller en kropp och något så osynligt och svårgreppbart som flyktig tanke. Allt är energi!

Det här är ideer som börjar omfattas av den moderna västerländska fysiken där allt i universum kan ses som olika former av energi.

 

Förekomsten av den här  universella energi har räknats fram genom komplexa matematiska beräkningar och forskarna säger att 65% av universum består av en okänd, ännu ej identifierad ”mörk energi” , som den lite fantasilöst kallas , och som får universum att expandera.

Japanerna kallar det för Ki , kineserna kallar den för Chi (eller Qi) och Yogiska teraditionen kallar det för Prana.

 

Ditt energirika blod är en solid form av chi. En tanke du tänker räknas som en mycket subtil form av chi. Den finns i hela universum och som människa är du fyllt av olika energier. Chi- energin i sinnet, blodet och andra kroppasvätskor flödar och påverkar varandra. En chi obalans någonstans påverkar alla andra delar av systemet.

Om Chi flödet är stoppat i en kroppsdel påverkar det andra delar i kroppen som får strypta energiflöden. Det talas inom olika österländska traditioner om att cirkulation är hälsa medan stagnation är ohälsa.

 

Energiflödet skapar också medvetenhet och närvaro. Oftast är de flesta av oss endast delvis närvarande och oftast väldigt omedvetna. Ivrigt tittar vi utåt och ser den del av isberget som sticker upp ovan ytan. Vi ser trädets stam och krona men inte dess enorma, förgrenade rotsystem. Enligt det yogiska synsättet är vi medvetna om cirka 10% av helaverkligheten. På dessa 10% baserar vi 90% av hela vår verklighetsuppfattning. Det lämnar onekligen utrymmer för en och annan feltolkning.

Tänk så mycket vi inte ser, inte förstår ,  inte vet. För att nå djupare insikt, full visshet måste vi börja titta i en ny riktning. Vi måste börja blicka inåt.

Insikt är sikt inåt. att inse är att se inåt.

Medicinsk yoga / Mediyoga i kombination med det kinesiska synsättet ger unika kombinationsmöjligheter och kraftfulla verktyg för insikt, medvetenhet balans och hälsa.

Chakra nr Sju

Sjunde chakrat

Är enlig yogan sätet för själen.den viktigaste kvaliteten här har enlig yogan att göra med att överlämna sig, att ödmjukt böja sig inför det oändliga.

Alla chakran måste vara i balans för att en person ska kunna fungera ödmjuk i sitt kronchakra.

Nyckeln till visdom i kronchakrat är just förståelsen för behovet av en genomgripande harmonisk balans i alla de andra chakrana tillsammans.

Inom yogan associerar man uppvaknandet i sjunde chakrat med ljudet av en GONG .

Det sägs ju att i begynnelsen var ordet. Vissa yogis säger att  ur Gongen kommer alla ljud och alla ord.

Namn på sanskrit : Sahasrara

Betydelse : tusenfalt

Plats : Hjässan

Element : Tanke

Uttryck  : Information

Personlig funktion . Förståelse

Psykisk status : Lycka

Körtel : Hypofys

Andra kroppsdelar : Hjärnbarken , centrala nervsystemet

Färg : Violett

Motsvarande verb : Att veta

Örter : Lotusblomma

yoga i akersberga

Chaka nr 7
Chakra nr 7 Tavla av
Max Herranen

Vi är alla olika , Men vi alla kan Yoga eller Meditera

Att yoga handlar inte om prestation eller perfektion !

Yoga är livet Helheten , Varandet, Andningen Att vara i samklang med universum.

Yoga leder oss till hamoni , närvaro som påverkar oss mentalt och fysiskt.

Det är Holistisk livsfilosofi.

2017 01 06

Minoo 

Meditation ingår i alla pass

Meditation ingår i alla pass – stillar sinnet, öppnar nya perspektiv,
stärker din mentala uthållighet

Meditation är en grundläggande del i Kundalini yoga. Livet är som den är och innehåller ständiga skiftningar. Det enda beständiga är förändringen.

Att meditera handlar bl.a. om att betrakta och acceptera allt som det är. det handlar om att blir medveten om var du lägger din uppmärksamhet och din energi på.

Yogan säger: blir medveten om hur du tänker och hur det påverkar dig.

Notera om tanken du tänker ger dig energi eller om den tar energi från dig.

Meditation börjar med att du gör dig åtskild från intellektet,med att blir ett vittne. Det är det enda sättet att skilja sig själv från saker. Om du betrakta ett ljus,är ensak säker : du är inte ljuset, du är den som betraktar det . Om du betraktar en vacker blomma, är en sak säker : du är inte blomman, du är betraktaren av blomman. Börja med att betrakta ditt intellekt.

Meditation är en teknik som gör dig till herre i ditt eget hus.

Kundalini Yoga

 

Kundalini yoga är en form av yoga som med rörelser, och lugna djupa andetag eller kraftfull andning, mantrasång, fokuseringsteknik frigör känslomässiga och fysiska blockeringar i kroppen. Blodcirkulationen i hjärnan och
våra inre organ stimuleras. Inom yogan övar vi på att vara närvarande
och ha uppmärksamhet i kroppen och kroppens signaler.

I yoga tränar vi kroppen och integrerar kropp, sinne och själ. Vissa övningar sätter oss på prov och kräver viljestyrka och uthållighet.

Genom att inom yogan praktisera uthållighet blir det lättare att klara
andra utmaningar i livet.

Kundalini Yoga enligt Yogi Bhajan

Medicinsk Yoga / MediYoga

Medicinsk Yoga/MediYoga – enligt Danderyds sjukhus hjärtavdelning

Medicinsk yoga är ett utpräglat terapeutisk system som både kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov,typ astmatiker,utbrända,personer med olika typer av ryggproblem,sömnstörningar. Enskilda fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings-och koncentrations tekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditationer för att skapa specifika terapeutiska effekter på människor och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup direkt energimässig balans på alla plan.

Alla övningar utförs lugnt och inkännande, alltid med utgångspunkt utifrån utövarens egen förmåga och kapacitet.

Open post

Medicinsk Yoga erbjuder

 • Punkt  Medicinsk Yoga – enligt Danderyds sjukhus hjärtavdelning

 1. Punkt  Rygg Yoga – för att stärka ryggen eller om du har ryggproblem

 1. Punkt  Yoga mot stress – harmoniserande och avstressande yoga

 1. Punkt  Kundalini Yoga enligt Yogi Bhajan

 1. Punkt  Meditation ingår i alla pass – stillar sinnet, öppnar nya perspektiv,
  stärker din mentala uthållighet

   

 2. Punkt  Gong Meditation – avstressande för hela systemet.

 3. Punkt  Mantra Meditation – med sång och rörelse

 1. Punkt  Chakraflödelsmassage – energimassage

   

 2. Punkt Healing – tillför energi och balanserar kroppen

 1. Punkt  Yogisk session – hälsoananys med yoga, meridiansystem
  och ayurveda

 1. Punkt  Ayurvedisk hälsoanalys – mat är medicin

 2. Punkt  Workshop – Immunförsvaret. Stress & sömn. Hjärtat.
  Akupressur – lättare zonterapi för husbehov.

 3. Punkt   Vandring/Ki-balans/Yoga – lättare vandring i hälsans tecken

 4. Punkt   Klangmassage – avstressande för hela systemet

 5.   Företagsyoga – Boka en halvtimme till en halv dag.
Open post

Kundalini Yoga

Kundalini yoga är en form av yoga som med rörelser, och lugna djupa andetag eller kraftfull andning, mantrasång, fokuseringsteknik frigör känslomässiga och fysiska blockeringar i kroppen. Blodcirkulationen i hjärnan och
våra inre organ stimuleras. Inom yogan övar vi på att vara närvarande
och ha uppmärksamhet i kroppen och kroppens signaler.

I yoga tränar vi kroppen och integrerar kropp, sinne och själ. Vissa övningar sätter oss på prov och kräver viljestyrka och uthållighet.

Genom att inom yogan praktisera uthållighet blir det lättare att klara
andra utmaningar i livet.