Andas rätt- Blir friskare!

yoga i akersberga Chakra Nummer Ett

Felaktig andhämtning är en vanlig

Orsak till dålig hälsa

-Dr andrew Weil-

Andas rätt- Blir friskare!

Det finns en direkt koppling mellan andning och hälsa.

Att andas på rätt sätt ger omedelbara positiva effekter på ditt mentala och fysiska välbefinnande.

 ” När du förenats med din själ- då har du funnit vad yoga är .”

-Yogi Bhajan

En dålig dag för egot är en bra dag för själen.

Chi

Flödar ständigt genom dessa meridianer. Färden börjar i lungorna och går sedan i tur och ordning vidare genom tjocktarm , mage , mjälte , hjärta  tunntarm, urinblåsa, njurar, hjärtsäck , trippelvärmare, gallblåsa och slutligen genom lever.

för att chi ska kunna flöda i din kropp, i dina meridianer, krävs det att du är i balans. Du behöver harmoni mellan alla aspekter av din kropp och dina personlighet. De gamla mästarna såg de olika organen i kroppen som mycket mer än bara separata fysiska enheter med specifika funktioner. De såg dem som delar av en större helhet inkluderande olika psykologiska, emotionella och andliga aspekter av människan.

Utgångsprincipen är att de tolv nedan nämda huvudorganen i kroppen , ska arbeta tillsammans i haroni.

Yogiska Andningstekniker och Ayurveda

Yogiska Andningstekniker och Ayurveda

Andning är en barometer som visar energinivån i ditt liv. Den är grunden för din medvetenhet.

Att använda andningen som redskap för sin personliga utveckling har en lång och omfattande teradition inom yogan.

som utövare av yoga behöver du odla en ökade medvetenhet om din andning. Att andas korrekt innebär träning, träning , och åter träning.

Andning har två aspekter:

♥  dels andas du in luft (ca 20%) , kväve (80%) , och koldioxid ( ca 0.04%)

♥  Dels tillför du prana- livsenergi- till kroppen och till sinnet.

Den kvantitet, den kvalitet och den cirkulation du åstadkommer med dessa båda aspekter av din andning skapar grunden för den energi , den vitalitet och kreativitet och den balans som genomsyrar ditt liv.

För att på bästa sätt åstadkomma detta behöver du lära dig att behärska grunderna i den yogiska andningen.

Känslomässiga och kroppsliga tillstånd

kan förändras

genom att man ändrar 

andningsmönstret

-Wilhelm Reich-