Medicinsk Yoga / Mediyoga

Medicinsk Yoga / Mediyoga

Yoga som metod innehåller element som tar sig an problemen på alla olika nivåer.

Här finns fysiska övningar (ställningar och rörelse) som stärker och slappnar av muskulaturen, masserar hormonkörtlar och andra inre organ.

Här finns andningsövningar som lugnar ner och fördjupar andhämtningen, fyller på energi i systemet och balanserar det autonoma nervsystemet.

Här finns meditation och avspänningstekniker som lugnar och balanserar sinnet (tanke och kännsla)

Och verkar ända in i själen.

Varje enskild moment i Yogan förstärker varandra och påverkar helheten – Kropp och sinne.

Man kan säga att detta är essensen i det yogiska terapin, som verkar både  FÖREBYGGANDE och BOTANDE.

Yogisk terapi

Är konsten att komma i kontakt med vår djupa inre läkekraft, som helar oss i grunden.

Det handlar om att påverka , förändra och lösa upp mönster och attityder inom oss själva som stoppar och förhindrar helandeprocessen.

Processen invålverar rening av kropp och sinne , den handlar om att utveckla nya attityder , om att ta fasta på sådant som är positivt och produktivt i våra liv

 

Enlig traditionell orientalisk medicin och filosofi  är allting i naturen varierande , manifesterande form av energi.

Det som känns stabilt och hårt som en sten eller en kropp och något så osynligt och svårgreppbart som flyktig tanke. Allt är energi!

Det här är ideer som börjar omfattas av den moderna västerländska fysiken där allt i universum kan ses som olika former av energi.

 

Förekomsten av den här  universella energi har räknats fram genom komplexa matematiska beräkningar och forskarna säger att 65% av universum består av en okänd, ännu ej identifierad ”mörk energi” , som den lite fantasilöst kallas , och som får universum att expandera.

Japanerna kallar det för Ki , kineserna kallar den för Chi (eller Qi) och Yogiska teraditionen kallar det för Prana.

 

Ditt energirika blod är en solid form av chi. En tanke du tänker räknas som en mycket subtil form av chi. Den finns i hela universum och som människa är du fyllt av olika energier. Chi- energin i sinnet, blodet och andra kroppasvätskor flödar och påverkar varandra. En chi obalans någonstans påverkar alla andra delar av systemet.

Om Chi flödet är stoppat i en kroppsdel påverkar det andra delar i kroppen som får strypta energiflöden. Det talas inom olika österländska traditioner om att cirkulation är hälsa medan stagnation är ohälsa.

 

Energiflödet skapar också medvetenhet och närvaro. Oftast är de flesta av oss endast delvis närvarande och oftast väldigt omedvetna. Ivrigt tittar vi utåt och ser den del av isberget som sticker upp ovan ytan. Vi ser trädets stam och krona men inte dess enorma, förgrenade rotsystem. Enligt det yogiska synsättet är vi medvetna om cirka 10% av helaverkligheten. På dessa 10% baserar vi 90% av hela vår verklighetsuppfattning. Det lämnar onekligen utrymmer för en och annan feltolkning.

Tänk så mycket vi inte ser, inte förstår ,  inte vet. För att nå djupare insikt, full visshet måste vi börja titta i en ny riktning. Vi måste börja blicka inåt.

Insikt är sikt inåt. att inse är att se inåt.

Medicinsk yoga / Mediyoga i kombination med det kinesiska synsättet ger unika kombinationsmöjligheter och kraftfulla verktyg för insikt, medvetenhet balans och hälsa.

Medicinsk Yoga / MediYoga

Medicinsk Yoga/MediYoga – enligt Danderyds sjukhus hjärtavdelning

Medicinsk yoga är ett utpräglat terapeutisk system som både kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov,typ astmatiker,utbrända,personer med olika typer av ryggproblem,sömnstörningar. Enskilda fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings-och koncentrations tekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditationer för att skapa specifika terapeutiska effekter på människor och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup direkt energimässig balans på alla plan.

Alla övningar utförs lugnt och inkännande, alltid med utgångspunkt utifrån utövarens egen förmåga och kapacitet.