Medicinsk Yoga / Mediyoga

Medicinsk Yoga / Mediyoga

Yoga som metod innehåller element som tar sig an problemen på alla olika nivåer.

Här finns fysiska övningar (ställningar och rörelse) som stärker och slappnar av muskulaturen, masserar hormonkörtlar och andra inre organ.

Här finns andningsövningar som lugnar ner och fördjupar andhämtningen, fyller på energi i systemet och balanserar det autonoma nervsystemet.

Här finns meditation och avspänningstekniker som lugnar och balanserar sinnet (tanke och kännsla)

Och verkar ända in i själen.

Varje enskild moment i Yogan förstärker varandra och påverkar helheten – Kropp och sinne.

Man kan säga att detta är essensen i det yogiska terapin, som verkar både  FÖREBYGGANDE och BOTANDE.

Yogisk terapi

Är konsten att komma i kontakt med vår djupa inre läkekraft, som helar oss i grunden.

Det handlar om att påverka , förändra och lösa upp mönster och attityder inom oss själva som stoppar och förhindrar helandeprocessen.

Processen invålverar rening av kropp och sinne , den handlar om att utveckla nya attityder , om att ta fasta på sådant som är positivt och produktivt i våra liv

 

Enlig traditionell orientalisk medicin och filosofi  är allting i naturen varierande , manifesterande form av energi.

Det som känns stabilt och hårt som en sten eller en kropp och något så osynligt och svårgreppbart som flyktig tanke. Allt är energi!

Det här är ideer som börjar omfattas av den moderna västerländska fysiken där allt i universum kan ses som olika former av energi.

 

Förekomsten av den här  universella energi har räknats fram genom komplexa matematiska beräkningar och forskarna säger att 65% av universum består av en okänd, ännu ej identifierad ”mörk energi” , som den lite fantasilöst kallas , och som får universum att expandera.

Japanerna kallar det för Ki , kineserna kallar den för Chi (eller Qi) och Yogiska teraditionen kallar det för Prana.

 

Ditt energirika blod är en solid form av chi. En tanke du tänker räknas som en mycket subtil form av chi. Den finns i hela universum och som människa är du fyllt av olika energier. Chi- energin i sinnet, blodet och andra kroppasvätskor flödar och påverkar varandra. En chi obalans någonstans påverkar alla andra delar av systemet.

Om Chi flödet är stoppat i en kroppsdel påverkar det andra delar i kroppen som får strypta energiflöden. Det talas inom olika österländska traditioner om att cirkulation är hälsa medan stagnation är ohälsa.

 

Energiflödet skapar också medvetenhet och närvaro. Oftast är de flesta av oss endast delvis närvarande och oftast väldigt omedvetna. Ivrigt tittar vi utåt och ser den del av isberget som sticker upp ovan ytan. Vi ser trädets stam och krona men inte dess enorma, förgrenade rotsystem. Enligt det yogiska synsättet är vi medvetna om cirka 10% av helaverkligheten. På dessa 10% baserar vi 90% av hela vår verklighetsuppfattning. Det lämnar onekligen utrymmer för en och annan feltolkning.

Tänk så mycket vi inte ser, inte förstår ,  inte vet. För att nå djupare insikt, full visshet måste vi börja titta i en ny riktning. Vi måste börja blicka inåt.

Insikt är sikt inåt. att inse är att se inåt.

Medicinsk yoga / Mediyoga i kombination med det kinesiska synsättet ger unika kombinationsmöjligheter och kraftfulla verktyg för insikt, medvetenhet balans och hälsa.

Open post

Yogisk session-Hälsoanalys

En enskild Yogaterapisession innebär att du berättar om dina specifika besvär, du får en sammanställning av hur yogan ser på dessa, ett träningsprogram anpassat efter dina behov, samt ett uppföljningsamtal ett återbesök 4-6 veckor senare.

Medicinsk yoga/ MediYoga är en terapeutisk yoga form som utgår från den klassiska kundalini yogan, en mycket gammal yogaform med ursprung i norra Indien och Tibet med rötter i den tantriska traditionen. In i kundaliniyogan har IMY (institutet för medicinsk yoga) vävt grundläggande aspekter från Ayurveda, den mångtusenåriga indiska läkekonsten och komponenter från TKM (Den traditionella kinesiska medicinen). Medicinsk yoga innefattar ett hundratal olika typer av pass och meditationer.

Medicinsk yoga/ MediYoga är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vis rehabilitering för grupper med olika behov t.ex astmatiker, utbrända,olika former av ryggproblem, hjärt problem, sömnstörningar, ätstörningar, parkinsons, migrän med flera. Samtidigt skräddarsys den enskildes unika specifika behov. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup direkt och energimässig balans på alla plan.

Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade, kroniskt sjuka personer kan dela i utövande av medicinsk yoga/mediyoga. Yogisk terapi är konsten att komma i kontakt med vår djupa inre läkekraft som helar oss i grunden.

OBS: Denna information som är baserad på uråldrig kunskap skall dock inte användas som ersättning för annan medicinsk behandling, utan enbart som råd och tips vilka i bästa fall kan fungera som ett komplement till modern medicinsk behandling.

Enskild session varar i ca 1 tim 30 min. Bokning av enskilda sessioner se ”kontakt/bokning

Pris: 700:-  Återbesök 350:-

Yoga mot stress

Yoga mot stress

harmoniserande och avstressande yoga pass.

Ett pass för balans i nerv och körtelsystem.

Detta pass balanserar och trimmar  dessa båda system på ett sätt som enlig yogan påverkar vår hälsa på ett mycket fundamentalt sätt.

Medicinsk Yoga / MediYoga

Medicinsk Yoga/MediYoga – enligt Danderyds sjukhus hjärtavdelning

Medicinsk yoga är ett utpräglat terapeutisk system som både kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov,typ astmatiker,utbrända,personer med olika typer av ryggproblem,sömnstörningar. Enskilda fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings-och koncentrations tekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditationer för att skapa specifika terapeutiska effekter på människor och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup direkt energimässig balans på alla plan.

Alla övningar utförs lugnt och inkännande, alltid med utgångspunkt utifrån utövarens egen förmåga och kapacitet.

Open post

Medicinsk Yoga erbjuder

 • Punkt  Medicinsk Yoga – enligt Danderyds sjukhus hjärtavdelning

 1. Punkt  Rygg Yoga – för att stärka ryggen eller om du har ryggproblem

 1. Punkt  Yoga mot stress – harmoniserande och avstressande yoga

 1. Punkt  Kundalini Yoga enligt Yogi Bhajan

 1. Punkt  Meditation ingår i alla pass – stillar sinnet, öppnar nya perspektiv,
  stärker din mentala uthållighet

   

 2. Punkt  Gong Meditation – avstressande för hela systemet.

 3. Punkt  Mantra Meditation – med sång och rörelse

 1. Punkt  Chakraflödelsmassage – energimassage

   

 2. Punkt Healing – tillför energi och balanserar kroppen

 1. Punkt  Yogisk session – hälsoananys med yoga, meridiansystem
  och ayurveda

 1. Punkt  Ayurvedisk hälsoanalys – mat är medicin

 2. Punkt  Workshop – Immunförsvaret. Stress & sömn. Hjärtat.
  Akupressur – lättare zonterapi för husbehov.

 3. Punkt   Vandring/Ki-balans/Yoga – lättare vandring i hälsans tecken

 4. Punkt   Klangmassage – avstressande för hela systemet

 5.   Företagsyoga – Boka en halvtimme till en halv dag.

Företagsyoga

Medicinsk yoga i Åkersberga erbjuder Yoga pass eller stresshantering i anslutning till konfrens , seminarie ,event eller kick off.

Yogan / stresshanteringen fungerar som ett effektivt sätt att ladda om batterierna , skapa gemenskap i arbetsgruppen och varva ner

 

Vi erbjuder även Yoga på kontoret.

.

Om så önskas kan yogan utföras på stol! eller vi tar med oss yogamattor

För mer information ring       0731408560 eller meila    minoo@yogaiakersberga.se

Pris 1 timme för grupper upp till 25 st  2000:-

10 g       16000:-