Medicinsk Yoga / Mediyoga

Medicinsk Yoga / Mediyoga

Yoga som metod innehåller element som tar sig an problemen på alla olika nivåer.

Här finns fysiska övningar (ställningar och rörelse) som stärker och slappnar av muskulaturen, masserar hormonkörtlar och andra inre organ.

Här finns andningsövningar som lugnar ner och fördjupar andhämtningen, fyller på energi i systemet och balanserar det autonoma nervsystemet.

Här finns meditation och avspänningstekniker som lugnar och balanserar sinnet (tanke och kännsla)

Och verkar ända in i själen.

Varje enskild moment i Yogan förstärker varandra och påverkar helheten – Kropp och sinne.

Man kan säga att detta är essensen i det yogiska terapin, som verkar både  FÖREBYGGANDE och BOTANDE.

Yogisk terapi

Är konsten att komma i kontakt med vår djupa inre läkekraft, som helar oss i grunden.

Det handlar om att påverka , förändra och lösa upp mönster och attityder inom oss själva som stoppar och förhindrar helandeprocessen.

Processen invålverar rening av kropp och sinne , den handlar om att utveckla nya attityder , om att ta fasta på sådant som är positivt och produktivt i våra liv

 

Enlig traditionell orientalisk medicin och filosofi  är allting i naturen varierande , manifesterande form av energi.

Det som känns stabilt och hårt som en sten eller en kropp och något så osynligt och svårgreppbart som flyktig tanke. Allt är energi!

Det här är ideer som börjar omfattas av den moderna västerländska fysiken där allt i universum kan ses som olika former av energi.

 

Förekomsten av den här  universella energi har räknats fram genom komplexa matematiska beräkningar och forskarna säger att 65% av universum består av en okänd, ännu ej identifierad ”mörk energi” , som den lite fantasilöst kallas , och som får universum att expandera.

Japanerna kallar det för Ki , kineserna kallar den för Chi (eller Qi) och Yogiska teraditionen kallar det för Prana.

 

Ditt energirika blod är en solid form av chi. En tanke du tänker räknas som en mycket subtil form av chi. Den finns i hela universum och som människa är du fyllt av olika energier. Chi- energin i sinnet, blodet och andra kroppasvätskor flödar och påverkar varandra. En chi obalans någonstans påverkar alla andra delar av systemet.

Om Chi flödet är stoppat i en kroppsdel påverkar det andra delar i kroppen som får strypta energiflöden. Det talas inom olika österländska traditioner om att cirkulation är hälsa medan stagnation är ohälsa.

 

Energiflödet skapar också medvetenhet och närvaro. Oftast är de flesta av oss endast delvis närvarande och oftast väldigt omedvetna. Ivrigt tittar vi utåt och ser den del av isberget som sticker upp ovan ytan. Vi ser trädets stam och krona men inte dess enorma, förgrenade rotsystem. Enligt det yogiska synsättet är vi medvetna om cirka 10% av helaverkligheten. På dessa 10% baserar vi 90% av hela vår verklighetsuppfattning. Det lämnar onekligen utrymmer för en och annan feltolkning.

Tänk så mycket vi inte ser, inte förstår ,  inte vet. För att nå djupare insikt, full visshet måste vi börja titta i en ny riktning. Vi måste börja blicka inåt.

Insikt är sikt inåt. att inse är att se inåt.

Medicinsk yoga / Mediyoga i kombination med det kinesiska synsättet ger unika kombinationsmöjligheter och kraftfulla verktyg för insikt, medvetenhet balans och hälsa.

yoga i akersberga Chakra nr fem

Halschakrat

Det första av de högre chakran är associerat med kommunikation, vibration, självuttryck och verbal kreativitet.

det är på detta plan av vår medvetenhet som vi skapar,kontrollerar, och överför kommunikation.

En av halschakrats grundläggande uppgift handlar dock om att låta oss upptäcka den fundamentala och ursprungliga kraften i sann komunikation.

I beginnelsen var ordet. Ord är ljud. Ljud är vibration. Vibration är osynlig energi. Denna energi påverkar materian och den påverkar vår medvetenhet sedan tusentals år tillbaka finns övningar kopplade till en väl etablerad ljudfilosofi i österlandet : Mantrayoga kunskap om ljud.

Mantra ,de heliga, magiska ljud som används i meditation och sång är en av yogans älsta och allra mest grundläggande komponenter.

Mantra yoga är en metod att styra och reglera sinnet, och förändra tankemönster och känslor, för att skapa en djupare balans i sinnet.

 

Namn på sanskrit: Visuddha

Betydelse : Rening

Element : Ljud

Funktion : Kommunikation , kreativitet

Inre tillstånd : Syntes av ideer till symboler

Yttre uttryck : Vibration

Körtlar : Sköldkörtel , bisköldkörtel

Andra kroppsdelar : Nacke axlar,

Färg : Klarblå

Sinne : Hörsel

Livsmedel : Frukter

Motsvarande verb : Jag talar

Huvudsaklig operativ kraft : Resonans

Chakra nr 5 Tavla av
Max Herranen

yoga i akersberga Chakra nr två

Det andra chakrats perspektiv handlar om rörelse, förändring, kreativitet. Det handlar om begär, passion, och kreativitet.

Vi möter och upplever förändringen på olika sätt.

Enheten och stabiliteten i rotchakrat övergår i  rörelse.Det andra chakrats element är vatten.

Vatten är kraftfull symbol. Inom många stora andliga traditioner tillskrivs vatten ett djupt symbolvärde som står för rening

och borttvättande av ofullkomlighet. Rituella bad och tvagning praktiseras över hela välden som en förbredelse för andliga ceremonier.

Vattenelementet innebär att andra chakrat styr och påverkar alla vätskeflöden i kroppen.

 

Namn på sanskrit : Svadhisthana

Betydelse : sötma

Plats : Nedre delen av magen , könsorgan ,livmoder

Element : Vatten

Funktion : Lust , njutning ,sexualitet  , fortplantning

Inre tillstånd : Känslor

Färg : Orange

Sinne : Smak

Mat : vätskor

Motsvarande verb : Jag känner

 Yoga i ÅkersbergaChakra
Tavla av Max Herranen

Medicinsk Yoga / MediYoga

Medicinsk Yoga/MediYoga – enligt Danderyds sjukhus hjärtavdelning

Medicinsk yoga är ett utpräglat terapeutisk system som både kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov,typ astmatiker,utbrända,personer med olika typer av ryggproblem,sömnstörningar. Enskilda fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings-och koncentrations tekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditationer för att skapa specifika terapeutiska effekter på människor och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup direkt energimässig balans på alla plan.

Alla övningar utförs lugnt och inkännande, alltid med utgångspunkt utifrån utövarens egen förmåga och kapacitet.