I Indien har yogan funnits

 

I Indien har yogan funnits

och utvecklats under tusentalsår. Liksom den traditionella kinesiska medicinen (TCM) i Kina.  Precis som ayurveda och yoga är den kinesiska medicinen holistisk vilket innebär att den har en helhetssyn.  människan betraktas som en del i en och samma , större helhet, som binds samman i ett integrerat energisystem.  Det betyder att hela du hänger ihop .

Människan som energivarelse , där kroppen, sinnet och själen är manifestationer av samma grundenergi, samma verklighet.

Den yogiska och den kinesiska synen på energi , meridianer och på möjligheten att påverka flöden stämmer väl överens med varandra, som när man lägger overheadbilder ovanpå varandra och ser hur två bilder av helt olika saker stämmer överens nästan perfekt i alla delar när man genomlyser dem.

De olika österländska system stämmer inte alltid överens på detaljnivå men de delar alla samma grundsyn på människan.

I väst är det först med kvantfysiken som vi här börjar komma i kapp och närma oss denna helhetssyn.

 

I boken The Quantum Doctor (2004) säger en av världens ledande kvantforskare , Amit Goswami phD; ”Can the new physics integrate the disparate models of conventional and alternative medicine? In this book, I show that the answer is YES.”

I arbetet med elever och klienter ser jag om och om igen hur en kombination av yoga och TCM , hjälper människor att med väldigt enkla medel själva ta ansvar för och återskapa hälsan igen.

/Göran Boll

Tavla : Max Herranen 

 

yoga i akersberga Chakra nr fyra

Hjärtchakrat

Står för kärlek, medkänsla,förlåtelse. Upplevelse av gemenskap, även känslan av närhet till naturen hör hit. Ju öppnare hjärtat är desto strörre gemenskap och mer accepterande upplever du med andra.

det är i fjärde chakrat  som det mänsliga medvetandet sträcker sig bortom självcentreringen ,in i vidgad medvetenhet av gemenskap med den övriga världen.

Energin i det öppna hjärtchakrat flödar på så sätt som sträcker sig bortom den personliga överlevnaden i riktning mot ovillkorlig kärlek, medkänsla och omtanke gentemot allt levande.

 Namn på sanskrit : Anahata

Betydelse : Oslagen

Plats : Hjärtat

Element : Luft

yttre tillstånd : Gasform

Funktion : Kärlek

Inre tillstånd : Medkännsla , kärlek

Körtlar : Tymuskörtel (bräss)

Andra kroppsdelar : Lungor, hjärta, hjärtsäck , armar, händer

Färg : Grön

Motsvarande verb : Jag älskar

Sinne : Kännsel

Örtel : Lavendel , jasmin

chakra nr 4
Chakra nr 4 tavla av Max Herranen
Open post

Chakra,Meridian,Heling Massage

Massage – Energimassage

Massagen är en mycket kraftfull energi-massage som påverkar hela människan.

Både till kropp och själ. Fysiskt, känslomässigt och mentalt.

Massagen utförs med olja som stimulerar och balanserar energiflödena i kroppen.

Massagen löser upp spänningar, vitaliserar och renar kroppen från slaggprodukter.

Massagen balanserar hela människan, den skapar ett flöde som startar en process
som gör oss medvetna om våra begränsningar och mönster.

Massagen ger dig kraft och energi så du känner dig fysiskt och psykiskt stark.

Massagen ger handlingskraft, lugn och balans. Du får även ett bättre immunförsvar.

Massagen rekommenderas vid muskelvärk, stelhet, trötta stumma ben, dålig cirkulation,

huvudvärk, fysisk och psykisk trötthet, vid utbrändhet, stress och orkeslöshet. Massagen hjälper dig
när du vill utvecklas, må bra och känna dig i balans.

Massagen är bra vid astma, mensproblem och sömnsvårigheter.

Pris:   680:-/ ca 1.5h

          När du bokar tre massagetillfällen samtidigt 1.800:-

          375:-/ca 30 min

Nack & Huvud Massage

Ger lugn och är avstressande. Passar dig som vill motverka stress, eller spännings huvudvärk mm.

Pris : 350:-  / ca 30 min

Healing

Pris : 350:-  / ca 30 min

Massage för företag, klicka här och läs mer

 
Open post

Heling

Att läka eller hela är att återställa balansen. All sjukdomar oavsätt om det orsakas av baciller,skade eller stress är resultat av en obalans.

 

att hjälpa klienter komma i balans är att heala.Healing kan vara komplement till andra behandlingsformer.

Heling används för att återhämta,återställa,återbalansera energin i kroppen.

 

Open post

Chakra,Meridian,Heling Massage

Massage – Energimassage

Massagen är en mycket kraftfull energi-massage som påverkar hela människan.

Både till kropp och själ. Fysiskt, känslomässigt och mentalt.

Massagen utförs med olja som stimulerar och balanserar energiflödena i kroppen.

Massagen löser upp spänningar, vitaliserar och renar kroppen från slaggprodukter.

Massagen balanserar hela människan, den skapar ett flöde som startar en process
som gör oss medvetna om våra begränsningar och mönster.

Massagen ger dig kraft och energi så du känner dig fysiskt och psykiskt stark.

Massagen ger handlingskraft, lugn och balans. Du får även ett bättre immunförsvar.

Massagen rekommenderas vid muskelvärk, stelhet, trötta stumma ben, dålig cirkulation,

huvudvärk, fysisk och psykisk trötthet, vid utbrändhet, stress och orkeslöshet. Massagen hjälper dig
när du vill utvecklas, må bra och känna dig i balans.

Massagen är bra vid astma, mensproblem och sömnsvårigheter.

Pris:   650:-/ ca 1.5h

          När du bokar tre massagetillfällen samtidigt 1.600:-

          350:-/ca 30 min

Massage för företag, klicka här och läs mer