yoga i akersberga Chakra nr fyra

Hjärtchakrat

Står för kärlek, medkänsla,förlåtelse. Upplevelse av gemenskap, även känslan av närhet till naturen hör hit. Ju öppnare hjärtat är desto strörre gemenskap och mer accepterande upplever du med andra.

det är i fjärde chakrat  som det mänsliga medvetandet sträcker sig bortom självcentreringen ,in i vidgad medvetenhet av gemenskap med den övriga världen.

Energin i det öppna hjärtchakrat flödar på så sätt som sträcker sig bortom den personliga överlevnaden i riktning mot ovillkorlig kärlek, medkänsla och omtanke gentemot allt levande.

 Namn på sanskrit : Anahata

Betydelse : Oslagen

Plats : Hjärtat

Element : Luft

yttre tillstånd : Gasform

Funktion : Kärlek

Inre tillstånd : Medkännsla , kärlek

Körtlar : Tymuskörtel (bräss)

Andra kroppsdelar : Lungor, hjärta, hjärtsäck , armar, händer

Färg : Grön

Motsvarande verb : Jag älskar

Sinne : Kännsel

Örtel : Lavendel , jasmin

chakra nr 4
Chakra nr 4 tavla av Max Herranen

Medicinsk Yoga i Åkersberga/ Chakra

Ordet Chakra är sanskrit och det betyder ”hjul” , Det menas att det är en skärningspunkt där sinne och kropp möts.

En chakra kan även kallas för lotos,som symboliserar blomblad som slår ut,och det används som metafor för ett chakra som öppnar sig.

Chakran är öppningar mellan olika dimentioner. Man kan beskriva dem som centra där en dimensions aktivitet, som kännslor och tankar,kopplasihop och påverkar en annan dimension,som våra fysiska kroppar.

Detta samspel integrerar i vårt samspel med andra och påverkar då ännu fler dimensioner och våra aktivitet i den yttre världen.

ex. i första chakrat kan vi känna rädsla,det påverkar vår kropp på olika sätt.

Vi får fjärilar i magen , vi andas fortare, vår röst och händer kan skaka lite. Dessa fysiska uttryck, avslöjar vår brist på självförtroende och kan leda att andra människor  behandlar oss på ett negativ sätt.Denna rädsla kan ha sina rötter  i en ouppklarad händelse i vår barndom och kan forsätta styra våra beteendemönster.

2017 01 12  Minoo

Chakra tavlor
Chakra tavlor av Max Herranen