Meridiansystemet

Meridiansystemet

Alla funktioner och organ i kroppen länkas samman av energikanaler där Cki flödar .

De här energikanalerna kallas meridian inom den orientaliska medicinen , och nadis i den yogiska terminologin. subtila energikanaler som sägs gå dels i kroppen där de sammanbinder olika inre organ, dels alldeles under huden.

alla desa meridianer hänger samman i ett stort gemensamt system där energi , chi flödar fram till kroppens olika delar, genom sinnet och in i själen. När du har en fritt flöde av chi i ditt system  mår du bra på alla sätt.

De klassiska kinesiska texterna talar om total 59 meridianer. I praktiska sammanhang, tex inom akupunkturen så är det endast 14 av dem som används. 12 huvudmeridianer i sex par och två extra meridianer ; yin och yang

Hela det kinesiska synsättet gällande harmoni i kropp och själ baserar sig på iden om yin & yang.

Yin och Yang är de två beståndsdelar som allting i universum är uppbyggt av.

De två polariserade krafterna som alltid existerar sida vid sida och i viss mån även i varandra.

Det är motsatta och samtidigt samverkande krafter.

Vi har alla yin och yang i oss, och de kan inte existera utan varandra. Även om yang verkar dominera väldigt mycket, ibland så finns det alltid en droppe yin med.

Lungmeridian

Tjocktarmeridian

Mjältemeridian

Magmeridian

Hjärtmeridian

Tunntarmsmeridian

Njurmeridian

Urinblåsemeridian

Hjärtsäckmeridian

Trippelvärmarmeridian

Levermeridian

Gallblåsemeridian

Yinmeridian

Yangmeridian