Meditation ingår i alla pass

Meditation ingår i alla pass – stillar sinnet, öppnar nya perspektiv,
stärker din mentala uthållighet

Meditation är en grundläggande del i Kundalini yoga. Livet är som den är och innehåller ständiga skiftningar. Det enda beständiga är förändringen.

Att meditera handlar bl.a. om att betrakta och acceptera allt som det är. det handlar om att blir medveten om var du lägger din uppmärksamhet och din energi på.

Yogan säger: blir medveten om hur du tänker och hur det påverkar dig.

Notera om tanken du tänker ger dig energi eller om den tar energi från dig.

Meditation börjar med att du gör dig åtskild från intellektet,med att blir ett vittne. Det är det enda sättet att skilja sig själv från saker. Om du betrakta ett ljus,är ensak säker : du är inte ljuset, du är den som betraktar det . Om du betraktar en vacker blomma, är en sak säker : du är inte blomman, du är betraktaren av blomman. Börja med att betrakta ditt intellekt.

Meditation är en teknik som gör dig till herre i ditt eget hus.