yoga i akersberga Chakra nr två

Det andra chakrats perspektiv handlar om rörelse, förändring, kreativitet. Det handlar om begär, passion, och kreativitet.

Vi möter och upplever förändringen på olika sätt.

Enheten och stabiliteten i rotchakrat övergår i  rörelse.Det andra chakrats element är vatten.

Vatten är kraftfull symbol. Inom många stora andliga traditioner tillskrivs vatten ett djupt symbolvärde som står för rening

och borttvättande av ofullkomlighet. Rituella bad och tvagning praktiseras över hela välden som en förbredelse för andliga ceremonier.

Vattenelementet innebär att andra chakrat styr och påverkar alla vätskeflöden i kroppen.

 

Namn på sanskrit : Svadhisthana

Betydelse : sötma

Plats : Nedre delen av magen , könsorgan ,livmoder

Element : Vatten

Funktion : Lust , njutning ,sexualitet  , fortplantning

Inre tillstånd : Känslor

Färg : Orange

Sinne : Smak

Mat : vätskor

Motsvarande verb : Jag känner

 Yoga i ÅkersbergaChakra
Tavla av Max Herranen

Medicinsk Yoga i Åkersberga/ Chakra

Ordet Chakra är sanskrit och det betyder ”hjul” , Det menas att det är en skärningspunkt där sinne och kropp möts.

En chakra kan även kallas för lotos,som symboliserar blomblad som slår ut,och det används som metafor för ett chakra som öppnar sig.

Chakran är öppningar mellan olika dimentioner. Man kan beskriva dem som centra där en dimensions aktivitet, som kännslor och tankar,kopplasihop och påverkar en annan dimension,som våra fysiska kroppar.

Detta samspel integrerar i vårt samspel med andra och påverkar då ännu fler dimensioner och våra aktivitet i den yttre världen.

ex. i första chakrat kan vi känna rädsla,det påverkar vår kropp på olika sätt.

Vi får fjärilar i magen , vi andas fortare, vår röst och händer kan skaka lite. Dessa fysiska uttryck, avslöjar vår brist på självförtroende och kan leda att andra människor  behandlar oss på ett negativ sätt.Denna rädsla kan ha sina rötter  i en ouppklarad händelse i vår barndom och kan forsätta styra våra beteendemönster.

2017 01 12  Minoo

Chakra tavlor
Chakra tavlor av Max Herranen