Andas rätt- Blir friskare!

yoga i akersberga Chakra Nummer Ett

Felaktig andhämtning är en vanlig

Orsak till dålig hälsa

-Dr andrew Weil-

Andas rätt- Blir friskare!

Det finns en direkt koppling mellan andning och hälsa.

Att andas på rätt sätt ger omedelbara positiva effekter på ditt mentala och fysiska välbefinnande.

 ” När du förenats med din själ- då har du funnit vad yoga är .”

-Yogi Bhajan

En dålig dag för egot är en bra dag för själen.

Chi

Flödar ständigt genom dessa meridianer. Färden börjar i lungorna och går sedan i tur och ordning vidare genom tjocktarm , mage , mjälte , hjärta  tunntarm, urinblåsa, njurar, hjärtsäck , trippelvärmare, gallblåsa och slutligen genom lever.

för att chi ska kunna flöda i din kropp, i dina meridianer, krävs det att du är i balans. Du behöver harmoni mellan alla aspekter av din kropp och dina personlighet. De gamla mästarna såg de olika organen i kroppen som mycket mer än bara separata fysiska enheter med specifika funktioner. De såg dem som delar av en större helhet inkluderande olika psykologiska, emotionella och andliga aspekter av människan.

Utgångsprincipen är att de tolv nedan nämda huvudorganen i kroppen , ska arbeta tillsammans i haroni.

I Indien har yogan funnits

 

I Indien har yogan funnits

och utvecklats under tusentalsår. Liksom den traditionella kinesiska medicinen (TCM) i Kina.  Precis som ayurveda och yoga är den kinesiska medicinen holistisk vilket innebär att den har en helhetssyn.  människan betraktas som en del i en och samma , större helhet, som binds samman i ett integrerat energisystem.  Det betyder att hela du hänger ihop .

Människan som energivarelse , där kroppen, sinnet och själen är manifestationer av samma grundenergi, samma verklighet.

Den yogiska och den kinesiska synen på energi , meridianer och på möjligheten att påverka flöden stämmer väl överens med varandra, som när man lägger overheadbilder ovanpå varandra och ser hur två bilder av helt olika saker stämmer överens nästan perfekt i alla delar när man genomlyser dem.

De olika österländska system stämmer inte alltid överens på detaljnivå men de delar alla samma grundsyn på människan.

I väst är det först med kvantfysiken som vi här börjar komma i kapp och närma oss denna helhetssyn.

 

I boken The Quantum Doctor (2004) säger en av världens ledande kvantforskare , Amit Goswami phD; ”Can the new physics integrate the disparate models of conventional and alternative medicine? In this book, I show that the answer is YES.”

I arbetet med elever och klienter ser jag om och om igen hur en kombination av yoga och TCM , hjälper människor att med väldigt enkla medel själva ta ansvar för och återskapa hälsan igen.

/Göran Boll

Tavla : Max Herranen 

 

Yogiska Andningstekniker och Ayurveda

Yogiska Andningstekniker och Ayurveda

Andning är en barometer som visar energinivån i ditt liv. Den är grunden för din medvetenhet.

Att använda andningen som redskap för sin personliga utveckling har en lång och omfattande teradition inom yogan.

som utövare av yoga behöver du odla en ökade medvetenhet om din andning. Att andas korrekt innebär träning, träning , och åter träning.

Andning har två aspekter:

♥  dels andas du in luft (ca 20%) , kväve (80%) , och koldioxid ( ca 0.04%)

♥  Dels tillför du prana- livsenergi- till kroppen och till sinnet.

Den kvantitet, den kvalitet och den cirkulation du åstadkommer med dessa båda aspekter av din andning skapar grunden för den energi , den vitalitet och kreativitet och den balans som genomsyrar ditt liv.

För att på bästa sätt åstadkomma detta behöver du lära dig att behärska grunderna i den yogiska andningen.

Känslomässiga och kroppsliga tillstånd

kan förändras

genom att man ändrar 

andningsmönstret

-Wilhelm Reich-

Vi är alla olika , Men vi alla kan Yoga eller Meditera

Att yoga handlar inte om prestation eller perfektion !

Yoga är livet Helheten , Varandet, Andningen Att vara i samklang med universum.

Yoga leder oss till hamoni , närvaro som påverkar oss mentalt och fysiskt.

Det är Holistisk livsfilosofi.

2017 01 06

Minoo 

Yoga mot stress

Yoga mot stress

harmoniserande och avstressande yoga pass.

Ett pass för balans i nerv och körtelsystem.

Detta pass balanserar och trimmar  dessa båda system på ett sätt som enlig yogan påverkar vår hälsa på ett mycket fundamentalt sätt.