Sjukdomsstadierna

Det första sjukdomstadiet innebär att en doska ökar på sin egen plats i kroppen.

Detta kan du märka som tillfälliga besvär av något slag- något som går över om du vilar eller helt enkelt följer din intuition om vad du behöver just nu.

När det gäller Vata så sker denna ökning i tjocktarmen , men något du kan uppleva som en tendens till ökade gaser i magen och en känsla av uppblåsthet.

Pitta ökar i det första stadiet i tunntarmen, vilket ger en känsla av obehag i magtrakten, kanske genom att du blirsugen på något söt, bitter eller kärv smak några timmar efter en måltid då födan nått tunntarmen.

Kapha ökar i magsäcken i det första sjukdomsstadiet, något du kan uppleva som en kännsla av tyngd, dåsighet eller svulnad.

Du känner att du behöver komma ut och röra på dig eller också blir du sugen på något med kärv eller bitter smak efter måltiden.

I det andra stadiet förhöjs doshan ytterligare, men fortfarande på sin egen plats i kroppen.

När en dosha föhöjs på detta sätt, utgör överskotet en orenhet i kroppen.

Symtomen är ungefär som ovanstående, men tydligare.

De återkommer oftare eller blir kvar längre.

I det tredje stadiet sprids doskan ut till andra platser i kroppen.

Det kan leda till lättnad när det gäller dit tidigare obehag, men obalansen är kvar och håller på at spridas ut i kroppen via blodet och lymfan, vilket gör att hela immunsystemmet nu påverkas negativt.

Du känner dig allmänt dålig men har svårt att beskriva hur, eftersom symtomen hela tiden ändra sig.

Det fjärde stadiet innebär att doskan lokalieras till några platser i kroppen, särskilt de som rdan är försvagade eller där det finns slaggämnen som blockerar cirkulationen.

I det femte stadiet kan en sjukdom utvecklas fullt ut. du upplever specifika symtom i kroppen som är mätbara. i detta stadium handlar det ofta om störningar i mer än en dosha och nusyns obalansen också på röntgen, i blodprover eller på andra sätt.

Din vanliga läkare kan behandla den med olika mediciner eller kirorgiska ingrepp, men enlig ayurvedas sätt har du egentligen varit sjuk länge, kanske flera år.

I det sjätte stadiet blir sjukdomen kronisk.