Retreat och Yoga /Gongbad

Påsk  Yoga och Gong Meditation 14 april

Långfredag kl 16:00-17:45 Yoga  & Gongbad

 

behöver du övernattning? Du kan sova i Yogastudio utan kostnad .Eller hotell i närheten .

RETREAT & YOGA HELG FREDAG 9 JUNI- 10 JUNI

RETREAT & YOGA HELG  FREDAG 7 JULI-8 JULI

RETREAT & YOGA HELG FREGAG  4 AUGUSTI- 5 AUGUSTI