Naturen är inte bara det vi ser omkring oss!

Naturen är inte bara det vi ser omkring oss!

Dit hör också våra egna kroppar. Utsidan och insidan är sammanlänkade och påverkar ständigt varandra. När naturen förändras dag för dag, månad för månad, årstid för årstid, så påverkar den också oss.

Ayurveda beskriver naturen som en förening av de tre elementen : Kapha (jord) , Pitta (eld) , och Vata (luft).

Oavsett om vi studera ett löv, en droppe vatten eller en bit metall, kan vi se spåren av dessa element i naturen.

Men även om de finns överallt är de inte konstanta, de förändras.

Under våren är löv mer påverkat av Kapha (jord) .

Under sommaren och hösten skiftar det färg från grön till gult (pitta) och

När vinter närmar sig faller till marken (vata).

Eller en droppe vatten. Under kaphas inverkan blir till is, med hjälp av pitta antar det flyttande form och slutningen stiger den uppåt som ånga under vatas inverkan.

en metal har fast form tack vare sin kapha kvalitet (jord) . När den smälts ner genom pitta påverkan (värme) till flyttande form.

Om metalen inte skyddas  till exempel färg och kommer i kontakt med luften (vata) så oxideras den och börjar rosta.

Som vi ser så är Kaphas roll skapande.

Pittas underhållande och Vatas nedbrytande.

 

” text från Maten är min medicin ”

Yoga resa till Spanien