Enlig Ayurveda är en frisk person en människa

Enlig Ayurveda är en frisk person en människa ”vars doskor är i balans , vars matsmälltningsprocesser , kroppsvävnader och utsöndringsprocesser är i balans och

vars själ , sinnesorgan och sinnen är i ett alert och lyckligt tillstånd , förankrade i sig själva.

I praktiken betyder det ungefär en person som upplever en hög grad av välbefinnande på alla nivåer – fysiskt , mentalt , kännslomässigt och socialt.

En sådan person startar dagen med god energi och orkar ta sig an livets utmaningar med gott humör ända tills kvällen kommer.

Handen på hjärtat – hur länge sedan var det som du kände dig så?

De flesta ”friska”  människor i västvärlden befinner sig tyvärr i något av deförsta fyra stadierna i sjukdomsprocessern.

Utifrån ayurvedisk synvinkel är dessa människor inte friska.

Vi får lära oss att hålla tillgodo med lite småkänningar av det ena eller andra, men utan att få någon hjälp av sjukvården eftersom vi inte är sjuka i egentlig mening.

Med  rätt kunskap kan vi avhjälpa oss  allehanda obalanser redan i deras första stadier och behöver inte vänta att de ska forsätta att utvecklas negativt så vi får en sjukdom som vår vanliga docktor kan ( eller misslyckas med att) behandla.

”Ayurveda för kropp och själ”