Andas rätt- Blir friskare!

yoga i akersberga Chakra Nummer Ett

Felaktig andhämtning är en vanlig

Orsak till dålig hälsa

-Dr andrew Weil-

Andas rätt- Blir friskare!

Det finns en direkt koppling mellan andning och hälsa.

Att andas på rätt sätt ger omedelbara positiva effekter på ditt mentala och fysiska välbefinnande.

 ” När du förenats med din själ- då har du funnit vad yoga är .”

-Yogi Bhajan

En dålig dag för egot är en bra dag för själen.

Chi

Flödar ständigt genom dessa meridianer. Färden börjar i lungorna och går sedan i tur och ordning vidare genom tjocktarm , mage , mjälte , hjärta  tunntarm, urinblåsa, njurar, hjärtsäck , trippelvärmare, gallblåsa och slutligen genom lever.

för att chi ska kunna flöda i din kropp, i dina meridianer, krävs det att du är i balans. Du behöver harmoni mellan alla aspekter av din kropp och dina personlighet. De gamla mästarna såg de olika organen i kroppen som mycket mer än bara separata fysiska enheter med specifika funktioner. De såg dem som delar av en större helhet inkluderande olika psykologiska, emotionella och andliga aspekter av människan.

Utgångsprincipen är att de tolv nedan nämda huvudorganen i kroppen , ska arbeta tillsammans i haroni.

Meridiansystemet

Meridiansystemet

Alla funktioner och organ i kroppen länkas samman av energikanaler där Cki flödar .

De här energikanalerna kallas meridian inom den orientaliska medicinen , och nadis i den yogiska terminologin. subtila energikanaler som sägs gå dels i kroppen där de sammanbinder olika inre organ, dels alldeles under huden.

alla desa meridianer hänger samman i ett stort gemensamt system där energi , chi flödar fram till kroppens olika delar, genom sinnet och in i själen. När du har en fritt flöde av chi i ditt system  mår du bra på alla sätt.

De klassiska kinesiska texterna talar om total 59 meridianer. I praktiska sammanhang, tex inom akupunkturen så är det endast 14 av dem som används. 12 huvudmeridianer i sex par och två extra meridianer ; yin och yang

Hela det kinesiska synsättet gällande harmoni i kropp och själ baserar sig på iden om yin & yang.

Yin och Yang är de två beståndsdelar som allting i universum är uppbyggt av.

De två polariserade krafterna som alltid existerar sida vid sida och i viss mån även i varandra.

Det är motsatta och samtidigt samverkande krafter.

Vi har alla yin och yang i oss, och de kan inte existera utan varandra. Även om yang verkar dominera väldigt mycket, ibland så finns det alltid en droppe yin med.

Lungmeridian

Tjocktarmeridian

Mjältemeridian

Magmeridian

Hjärtmeridian

Tunntarmsmeridian

Njurmeridian

Urinblåsemeridian

Hjärtsäckmeridian

Trippelvärmarmeridian

Levermeridian

Gallblåsemeridian

Yinmeridian

Yangmeridian

Medicinsk Yoga / Mediyoga

Medicinsk Yoga / Mediyoga

Yoga som metod innehåller element som tar sig an problemen på alla olika nivåer.

Här finns fysiska övningar (ställningar och rörelse) som stärker och slappnar av muskulaturen, masserar hormonkörtlar och andra inre organ.

Här finns andningsövningar som lugnar ner och fördjupar andhämtningen, fyller på energi i systemet och balanserar det autonoma nervsystemet.

Här finns meditation och avspänningstekniker som lugnar och balanserar sinnet (tanke och kännsla)

Och verkar ända in i själen.

Varje enskild moment i Yogan förstärker varandra och påverkar helheten – Kropp och sinne.

Man kan säga att detta är essensen i det yogiska terapin, som verkar både  FÖREBYGGANDE och BOTANDE.

Yogisk terapi

Är konsten att komma i kontakt med vår djupa inre läkekraft, som helar oss i grunden.

Det handlar om att påverka , förändra och lösa upp mönster och attityder inom oss själva som stoppar och förhindrar helandeprocessen.

Processen invålverar rening av kropp och sinne , den handlar om att utveckla nya attityder , om att ta fasta på sådant som är positivt och produktivt i våra liv

 

Enlig traditionell orientalisk medicin och filosofi  är allting i naturen varierande , manifesterande form av energi.

Det som känns stabilt och hårt som en sten eller en kropp och något så osynligt och svårgreppbart som flyktig tanke. Allt är energi!

Det här är ideer som börjar omfattas av den moderna västerländska fysiken där allt i universum kan ses som olika former av energi.

 

Förekomsten av den här  universella energi har räknats fram genom komplexa matematiska beräkningar och forskarna säger att 65% av universum består av en okänd, ännu ej identifierad ”mörk energi” , som den lite fantasilöst kallas , och som får universum att expandera.

Japanerna kallar det för Ki , kineserna kallar den för Chi (eller Qi) och Yogiska teraditionen kallar det för Prana.

 

Ditt energirika blod är en solid form av chi. En tanke du tänker räknas som en mycket subtil form av chi. Den finns i hela universum och som människa är du fyllt av olika energier. Chi- energin i sinnet, blodet och andra kroppasvätskor flödar och påverkar varandra. En chi obalans någonstans påverkar alla andra delar av systemet.

Om Chi flödet är stoppat i en kroppsdel påverkar det andra delar i kroppen som får strypta energiflöden. Det talas inom olika österländska traditioner om att cirkulation är hälsa medan stagnation är ohälsa.

 

Energiflödet skapar också medvetenhet och närvaro. Oftast är de flesta av oss endast delvis närvarande och oftast väldigt omedvetna. Ivrigt tittar vi utåt och ser den del av isberget som sticker upp ovan ytan. Vi ser trädets stam och krona men inte dess enorma, förgrenade rotsystem. Enligt det yogiska synsättet är vi medvetna om cirka 10% av helaverkligheten. På dessa 10% baserar vi 90% av hela vår verklighetsuppfattning. Det lämnar onekligen utrymmer för en och annan feltolkning.

Tänk så mycket vi inte ser, inte förstår ,  inte vet. För att nå djupare insikt, full visshet måste vi börja titta i en ny riktning. Vi måste börja blicka inåt.

Insikt är sikt inåt. att inse är att se inåt.

Medicinsk yoga / Mediyoga i kombination med det kinesiska synsättet ger unika kombinationsmöjligheter och kraftfulla verktyg för insikt, medvetenhet balans och hälsa.

I Indien har yogan funnits

 

I Indien har yogan funnits

och utvecklats under tusentalsår. Liksom den traditionella kinesiska medicinen (TCM) i Kina.  Precis som ayurveda och yoga är den kinesiska medicinen holistisk vilket innebär att den har en helhetssyn.  människan betraktas som en del i en och samma , större helhet, som binds samman i ett integrerat energisystem.  Det betyder att hela du hänger ihop .

Människan som energivarelse , där kroppen, sinnet och själen är manifestationer av samma grundenergi, samma verklighet.

Den yogiska och den kinesiska synen på energi , meridianer och på möjligheten att påverka flöden stämmer väl överens med varandra, som när man lägger overheadbilder ovanpå varandra och ser hur två bilder av helt olika saker stämmer överens nästan perfekt i alla delar när man genomlyser dem.

De olika österländska system stämmer inte alltid överens på detaljnivå men de delar alla samma grundsyn på människan.

I väst är det först med kvantfysiken som vi här börjar komma i kapp och närma oss denna helhetssyn.

 

I boken The Quantum Doctor (2004) säger en av världens ledande kvantforskare , Amit Goswami phD; ”Can the new physics integrate the disparate models of conventional and alternative medicine? In this book, I show that the answer is YES.”

I arbetet med elever och klienter ser jag om och om igen hur en kombination av yoga och TCM , hjälper människor att med väldigt enkla medel själva ta ansvar för och återskapa hälsan igen.

/Göran Boll

Tavla : Max Herranen 

 

Open post

Turmeric Latte

Turmeric Latte

Värm kokosmjölk

2 tsk Gurkmeja

1 krydmåttKanel

1 kryddmått ingefära1 kryddmått Kardemumma

Chili

Svartpeppar    mixa och dryck.

Open post

Drink med Gurkmeja

Drink med Gurkmeja

1/2- 1 glas fruktjuice ( tex äpple, annanas…..)

1 toppad msk gurkmeja

1 rågad tsk ceylonkanel

upp till 1/4 tsk chilipeppar eller cayene

1 knivsudd  kryddnejlika

1/2-1 msk citronjuice

Blanda och drick

 

Kryddor yoga i akersberga

Kryddor Våra kraftfullaste antioxidanter som värmer inifrån och ut.

Här  är ett recept som stödjer hälsan.

Stärkande kryddblandning:

6 tsk Gurkmeja

6 tsk malda Fänkålsfrön

3 tsk  mald Koriander

3 tsk  Spiskumin

1 tsk mald Ingefära

1 tsk Svartpeppar

1/4 tsk mald Kanel

Ta en tsk av blandningen och mixa med 1 msk ghi (Ayurvedisk smörolja) .

Krydblandningen kan användas som bas till olika varma grytor, ris och potatis.

Sjukdomsstadierna

Det första sjukdomstadiet innebär att en doska ökar på sin egen plats i kroppen.

Detta kan du märka som tillfälliga besvär av något slag- något som går över om du vilar eller helt enkelt följer din intuition om vad du behöver just nu.

När det gäller Vata så sker denna ökning i tjocktarmen , men något du kan uppleva som en tendens till ökade gaser i magen och en känsla av uppblåsthet.

Pitta ökar i det första stadiet i tunntarmen, vilket ger en känsla av obehag i magtrakten, kanske genom att du blirsugen på något söt, bitter eller kärv smak några timmar efter en måltid då födan nått tunntarmen.

Kapha ökar i magsäcken i det första sjukdomsstadiet, något du kan uppleva som en kännsla av tyngd, dåsighet eller svulnad.

Du känner att du behöver komma ut och röra på dig eller också blir du sugen på något med kärv eller bitter smak efter måltiden.

I det andra stadiet förhöjs doshan ytterligare, men fortfarande på sin egen plats i kroppen.

När en dosha föhöjs på detta sätt, utgör överskotet en orenhet i kroppen.

Symtomen är ungefär som ovanstående, men tydligare.

De återkommer oftare eller blir kvar längre.

I det tredje stadiet sprids doskan ut till andra platser i kroppen.

Det kan leda till lättnad när det gäller dit tidigare obehag, men obalansen är kvar och håller på at spridas ut i kroppen via blodet och lymfan, vilket gör att hela immunsystemmet nu påverkas negativt.

Du känner dig allmänt dålig men har svårt att beskriva hur, eftersom symtomen hela tiden ändra sig.

Det fjärde stadiet innebär att doskan lokalieras till några platser i kroppen, särskilt de som rdan är försvagade eller där det finns slaggämnen som blockerar cirkulationen.

I det femte stadiet kan en sjukdom utvecklas fullt ut. du upplever specifika symtom i kroppen som är mätbara. i detta stadium handlar det ofta om störningar i mer än en dosha och nusyns obalansen också på röntgen, i blodprover eller på andra sätt.

Din vanliga läkare kan behandla den med olika mediciner eller kirorgiska ingrepp, men enlig ayurvedas sätt har du egentligen varit sjuk länge, kanske flera år.

I det sjätte stadiet blir sjukdomen kronisk.

Enlig Ayurveda är en frisk person en människa

Enlig Ayurveda är en frisk person en människa ”vars doskor är i balans , vars matsmälltningsprocesser , kroppsvävnader och utsöndringsprocesser är i balans och

vars själ , sinnesorgan och sinnen är i ett alert och lyckligt tillstånd , förankrade i sig själva.

I praktiken betyder det ungefär en person som upplever en hög grad av välbefinnande på alla nivåer – fysiskt , mentalt , kännslomässigt och socialt.

En sådan person startar dagen med god energi och orkar ta sig an livets utmaningar med gott humör ända tills kvällen kommer.

Handen på hjärtat – hur länge sedan var det som du kände dig så?

De flesta ”friska”  människor i västvärlden befinner sig tyvärr i något av deförsta fyra stadierna i sjukdomsprocessern.

Utifrån ayurvedisk synvinkel är dessa människor inte friska.

Vi får lära oss att hålla tillgodo med lite småkänningar av det ena eller andra, men utan att få någon hjälp av sjukvården eftersom vi inte är sjuka i egentlig mening.

Med  rätt kunskap kan vi avhjälpa oss  allehanda obalanser redan i deras första stadier och behöver inte vänta att de ska forsätta att utvecklas negativt så vi får en sjukdom som vår vanliga docktor kan ( eller misslyckas med att) behandla.

”Ayurveda för kropp och själ”

Open post

Ayurveda och sesamolja

Ayurveda och sesamolja

Sesamolja är en olja som utvinns ur sesamfrön och oftas används inom matlagning som smaksättare, men inom Ayurveda används den även till massage och hudvård.

Inom ayurveda rekommenderar man regelbunden massage med sesamolja för hälsosamma effekter.

De anser att massage med sesamolja renar, balanserar lymfsystemet och det endokrina systemet samt smörjer, mjukar upp muskler, vävnader och leder.

De anser också att oljan gör huden lysande och ungdomlig.

Sesamolja är den bästa oljan på grund av sin förmåga att tränga in i huden och rekommenderas generellt till alla kroppskonstitutioner.

Sesamoljan är alltså bra oavsett om du är en Vata , Kapha , eller Pitta.

Den har använts under tusetals år i Indien på grund av sina läkande effekter.

Enlig ayurveda är sesamolja utmärkt eftersom den är naturlig antibakteriell mot vanliga hudpatogener, tex stafylokocker och streptokocker samt mot vanlig hudsvamp, tex fotsvamp.

den är även naturligt antiviral och anti-inflammatorisk.

andra områden som sesamolja anses lindra eller råda bot på är psoriasis , torr hårbotten, irriterad hud, läker och skyddar sår, hudutslag.

Ekologisk sesamolja 750 ml   165:- 

Varmt vatten

Att dricka varmt vatten då och då under hela dagen hjälper kroppen att göra sig av med slaggprodukter

och det är också bra för  matsmältningen. Drick 1  liter varmt vatten per dag, men undvik att dricka timmen före en måltid.

Det är bra att smutta på lite hett vatten medan du äter.

Det förbättrar matsmältningen.

Posts navigation

1 2 3